Реформа держуправління

 

Українська альтернатива

www.groupua.org

 

Концепція реформування державного управління/публічної служби

 «Держава на службі суспільства»

 

Стан системи державного управління в Україні незадовільний. Неефективне управління країною стримує розвиток економіки і заохочує корупцію.  Зусилля в межах так званих «адміністративних реформ» спрямовувалися не на зміну природи державного управління/публічної служби у напрямі переходу до служіння суспільству, а на несуттєві зміни у структурах здійснення державної виконавчої влади. Адміністративна реформа, започаткована наприкінці 1990х років, не реалізована.  Спроби останніх років, в основному поверхові, не були підкріплені достатньою політичною волею до справді глибоких, якісних перетворень.

Поза увагою залишились основні проблеми  урядування:  неефективність та непрозорість, пріоритет державного над суспільним, віддаленість від потреб особи.

Традиційно в Україні послуговуються термінами державне управління та державна служба. Державне управління ми розглядаємо як більш широке поняття, яке означає механізми та процедури вироблення управлінських рішень та надання адміністративних послуг громадянам (споживачам послуг, які надають спеціально найняті суспільством службовці). Державна служба – вужче поняття, яке стосується законодавства, яке регулює діяльність найнятого персоналу у цій сфері.

Замість державної служби пропонуємо вести мову про публічну службу. Це підсилить наголос на тому, що йдеться про служіння громадськості (публіці), а не державі і зблизить поняття публічної служби з поняттям публічного права.

Окремо наголошуємо, що зараз в Україні «державна служба» має зміст, від якої ми вважаємо необхідним відійти: в громадянах вона бачить не споживачів адміністративних послуг, «клієнтів», а підданих, підзвітних осіб.

Ми також пропонуємо ширше користуватися терміном «урядування», який означає процес вироблення політики та управлінських рішень і має на увазі участь громадськості та усіх зацікавлених учасників процесу.

Ми вважаємо за необхідне реформувати державне управління/публічну службу на таких засадах:

  1.  Пріоритет інтересів громадян та юридичних осіб над інтересами держави. Громадяни та юридичні особи — замовники публічної служби. Саме вони утримують її апарат за рахунок податків. Тому їх інтереси завжди стоятимуть на першому місті.
  2.  Публічна служба – це не інструмент особистого збагачення або бізнес, а служіння суспільству і кожній людині зокрема.
  3.  Чесність, порядність, прозорість. Ми, громадяни, найняли публічних службовців для того, щоб вони обслуговували нас, та через державний бюджет платимо їм за це гроші. Тому нам належить право вимагати від них чесності та порядності. Публічні службовці мають звітувати про своє майно, доходи та витрати і жити відповідно до задекларованих доходів.
  4. Орієнтація на потреби суспільства та однакове ставлення до усіх громадян. Громадяни та юридичні особи є замовниками публічної служби. Тому вона має надавати їм послуги у зручний для них час, спосіб та у зручному місці. Особисте спілкування між громадянами та публічними службовцями має бути мінімізоване та документоване, будь-яке вибіркове ставлення суворо каратися. Не людина має збирати довідки, а державні служби переробляти усю необхідну інформацію та оперативно відповідати на запити.
  5. Орієнтація на результат, а не на процес. Критерієм оцінки публічної служби та окремих службовців буде не процес (засвоєння бюджетів, написання звітів, відпрацювання робочого часу), а, подібно до корпоративного сектору, результат (ступінь задоволення потреб суспільства, громадян). Кадрові рішення повинні прийматися, у тому числі, за результатами опитування щодо рівня якості обслуговування та ступеня довіри до органів суспільної служби. Буде запроваджено сучасні інструменти оцінювання ефективності урядування.
  6.  Професіоналізм, конкуренція, вирівнювання умов праці на публічній службі та у приватному секторі. Відбір на публічну службу повинен здійснюватися так само на основі конкуренції, як і у приватному секторі. Ми виключимо «кумівство» та пасивну форму проходження служби – вислугу років. Критерії оцінки — це лише професійні та етичні якості особи. Рівень оплати праці службовців має орієнтуватися на ринковий. Жодних преференцій, пільг, окремого порядку нарахування пенсій не буде. Ми вимагатимемо сучасну освіту та знання англійської мови на керівних посадах.
  7. Витрати на державне управління відповідатимуть рівню розвитку економіки. Ці витрати будуть співвідноситися з середньозваженими стандартам центральноєвропейських посткомуністичних країн.
  8. Мінімізація набору адміністративних послуг, які надає суспільна служба. Усі послуги, які може надавати приватний сектор без загрози національній безпеці, повинні бути виключені із сфери публічної служби. Усе регулювання та контроль, які можна віддати недержавним органам та професійним асоціаціям, теж будуть виключені із сфери публічної служби. Усі дозвільні та інші регулюючі документи, які не пов’язані з небезпечними для здоров’я видами діяльності, видаватимуться на основі принципу повідомлення.
  9. Рішення влади в системі державного управління виконуватимуться, а зловживання – каратимуться. Боротьба з корупцією в системі державного управління буде пріоритетом для правоохоронних органів, а принцип невідворотності покарання – в основі політики запобігання корупції.
  10. Електронне врядування має бути поступово запроваджено на всій території України. Людина за її бажання зможе замовити отримання документу чи зареєструвати підприємство або організацію протягом одного дня за допомогою електронного документообігу та Інтернету.

.
.

Напишіть відгук

You must be logged in to post a comment.