FAQ

Питання – Відповіді / FAQ

 

- Яка мета створення ГО “Українська альтернатива?

Побудова на некорупційній основі, національних цінностях та засадах патріотизму якісно нової, європейської, демократичної, цілісної України з конкурентною ринковою економікою та розвинутим громадянським суспільством.

Україна має стати країною, у якій шанується гідність людини, захищені інтереси країни та національна гідність.

- Альтернативою чому ми хочемо бути?

Ми хочемо створити умови для відходу від корумпованої, нереформованої, усе ще великою мірою радянської держави. Ми працюємо для відродження довіри у суспільстві та віри громадян у свої сили, у здатність забезпечувати свої права та контролювати державу.

- Чим ми відрізняємося від інших організацій такого ж спрямування?

Ми не є організацією, діяльність якої спрямована на задоволення інтересів окремих вікових, національних чи професійних груп.

УА виступає проти беззаконня, узурпації влади, порушення прав людини, обмеження економічних свобод.

Водночас ми застерігаємо від простих і поспішних рішень. Недостатньо бути «проти». Ми працюємо системно, з баченням перспективи. Готуємо позитивну програму – Програму українських реформ. Без чіткого бачення Альтернативи, візії майбутнього нашої країни та без активізації громадянського суспільства і консолідації контреліти, яка зможе втілити Програму реформ, прогрес у країні неможливий.
- Що УА робить для досягнення своєї мети?

Українська альтернатива шукає та згуртовує однодумців.

Готуємо Програму, яка враховуватиме особливості усіх регіонів та усі сфери діяльності, особливо ті, які найбільше потерпають від відсутності структурних реформ та корупції. Вивчаємо досвід успішного реформування в інших країнах, шукаємо кваліфікованих спеціалістів. Ми гуртуємо команду реформаторів, яка повторить і перевершить позитивний досвід грузинських реформ. Проводимо кампанії для відновлення віри суспільства у свої сили, для популяризації наших програмних засад та бачення України майбутнього.

–         Які методи досягнення мети?

Українська альтернатива діє у межах Конституції та законів України. Для досягнення мети здійснюємо інформаційні кампанії та кампанії з захисту законних прав громадян.

- Яких людей об’єднує ГО “УА”?

Українська альтернатива сьогодні неє масовою організацією і не прагне масовості. УА – це широка платформа, клуб однодумців у мережі Інтернет, а також – громадська організація у дійсності, створена на основі цієї платформи.

Учасники Української альтернативи – представники різних вікових та фахових груп. Переважно це люди середнього віку, ті, кого за ознаками професії чи рівнем доходів відносять до середнього класу: журналісти, економісти та малі підприємці, юристи, спеціалісти з інформаціних технологій (ІТ), вчителі та викладачі, політичні аналітики й історики. Учасники УА є майже у всіх регіонах України. У восьми регіонах утворено місцеві осередки.

- Хто може стати членом організації?
Учасником УА може стати той, хто поділяє Мету, Місію, Цінності УА, а також бачення майбутнього країни (маніфест «Якої України ми хочемо»), які розміщені на офіційному сайті www.groupua.org.

Для вступу потрібна рекомендація хоча б одного члена УА.
- Чи не є ви черговою політичною партією?

УА є громадською організацією, а не політичною партією. Ми віримо, що УА спричиниться до формування широкого громадського руху, у якому на основі індивідуального членства об’єднаються усі активні, демократично налаштовані, патріотичні громадяни – як це було у випадку Народного руху України наприкінці 80х років, Національних фронтів країн Балтії, польської «Солідарності».

- Чи є у ГО політичні плани?

УА не планує брати участі у парламентських виборах 2012 року.

Інерція суспільного розчарування та логіка політичного процесу такі, що наступні вибори будуть найбруднішими в історії України і принесуть найслабший, найкорумпованіший парламент, у якому серйозні питання відстоювати буде неможливо. До того, як переосмислені помилки помаранчевого періоду, відновлена віра суспільства у власні сили та довіра до громадських об’єднань і партій, сформована потужна команда та створено відповідні організаційні структури втручатися в політику – це дискредитувати ідею та вести до чергових розчарувань.

У середній та довгій перспективі на основі широкого громадського руху, до якого входитиме УА, можливе формування однієї чи кількох політичних сил. Але розщеплення доцільне лише після переходу до стійкої демократії та усунення від влади корумпованого, спрямованого у минуле режиму.

- Які завдання ставить перед собою організація у найближчій і подальшій перспективі?

 

Завдання на айближчу перспективу – пошук однодумців, робота з суспільством, відновлення у ньому довіри та впевненості у можливості Альтернативи корумпованій та неефективній системі, формування Програми реформ та популяризація цієї Програми. Адже жодні реформи, навіть найактуальніші й такі, які здійснюються за перевіреними рецептами та чіткою Програмою, неможливі без підтримки суспільства.

У дальшій перспективі УА повинна стати платформою для сил, які будуть безпосередньо працювати над здійсненням реформ і для громадських організацій, які будуть забезпечувати підзвітність та відповідальність влади.

- Чи не варто УА об’єднатися з аналогічними формуваннями і робити
спільну справу разом?

Об’єднуватися необхідно, але не так, як відбувалося досі – на індивідуальних домовленостях лідерів заради досягнення короткотермінових цілей. Об’єднуватися слід на принципово нових організаційних підходах і на підставі програмних засад. У першу чергу політика та державне управління мають перестати бути засобом досягнення корисливих цілей.

Оскільки демократичне середовище продовжує знаходитися у стані бродіння після розчарування помаранчевою владою та політиками, повинен минути час на реструктуризацію цього середовища, очищення та на появу нових облич. Об’єднуватися є сенс лише після цього.

–         Звідки фінансується УА?

В УА уся робота виконується добровільно, на громадських засадах – нема виконавчого апарату, робота якого оплачується. Ми заохочуємо та пропагуємо волонтерство.

Акції здійснюються за рахунок регулярних членських внесків та добровільних пожертв учасників УА, добровільних вкладок учасників конкретних заходів.

У майбутньому ми розраховуємо на підтримку коаліцій малого та середнього бізнесу – без «мажоритарного акціонера», для чого розробляємо відповідні механізми. Не виключаємо міжнародної технічної допомоги по напрямах, які відповідатимуть нашим.

Напишіть відгук

You must be logged in to post a comment.