Про нас

В України – щасливе майбутнє!

Громадське об’єднання “Українська альтернатива” (ГО УА) утворене 4 травня 2010 року.
Першими її учасниками були люди з соціальної мережі в інтернеті, раніше не знайомі між собою.

В ГО “Українська альтернатива” ті, яким не байдуже, куди прямує Україна. Зміна курсу країни після виборів 2010 року спонукала до об’єднання людей, які не були активними у публічному житті.

За нами не стоять жодні політичні сили чи політики, бізнес-групи чи окремі підприємці, жодні організації. Наша добровільна ініціатива – об’єднання представників середнього класу, які хочуть більш гідного життя для всіх.

Ми хочемо, щоб те, що було обіцяно з демократичних позицій політиками в 2004 році, але не було виконано, стало дійсністю. Ідеали свободи і справедливості повинні стати справжніми орієнтирами, а державне управління і заохочення економічної активності, підтримка соціально незахищених верств – повинні справді запрацювати.

Помаранчева революція не принесла кардинальних змін тому, що
суспільство усунулося від контролю за політикою і державою. Те саме відбулося і одразу після здобуття Незалежності у 1991 році, і під час Визвольних змагань 1917-23 років.

Ми не будемо повторювати помилок.

Зробити нашу країну кращою можна лише об’єднуючись з собі подібними у всіх верствах суспільства та усіх регіонах. Ми не переслідуємо кон’юнктурних цілей. Ми хочемо зробити зміни, у які віримо, незворотними.

Ми не “проти”, ми “за”.

Україна була, є і буде! Якою їй бути – залежить від нас!

В України – щасливе майбутнє!

 

Ukraine has a happy future!

Public Association Ukrainska Alternatyva (Ukrainian Alternative) was established May 4, 2010.

The first members coming together in the group happened to be people from an Internet social network, who had not known each other before.

Members at Public Association Ukrainska Alternatyva (Ukrainian Alternative) are the people being far from indifferent as to the ways that Ukraine is developing in. The change in the country`s policies after the presidential election of 2010 made people, who had not been socially active before, come together for the common goal.

Neither any political forces, nor politicians, nor any kinds of business groups or individual business persons are standing behind us. Our voluntary initiative has been a union for the people from middle class who aspire to the life of higher dignity for everyone.

We want that everything that politicians had promised from democratic positions in 2004 and have not fulfill since ultimately becomes true. The ideals of freedom and justice have to become real benchmarks, while the public administration system, together with promotion of economic activity and support to low-income groups, have to ultimately start efficient operation.

The Orange Revolution in Ukraine failed to bring drastic changes for better for the reason that Ukrainian society removed themselves from the control over the politics and the government process in the nation, the situation very similar to the ones happening after Ukrainian independence in 1991 and during the struggle for Ukrainian independence through the period of 1917-1923.

We are not the ones to repeat the mistakes.

Changing this country for better is possible only through coming together with peers in all groups in the society and regions of the nation. We perceive no personal goals. Rather, we strive to make the changes that we believe in to be inconvertible.

Rather than being “against”, we are standing “for”.

Ukraine was, is and will be! What kind of nation Ukraine is to become, depends on us.

A happy future is Ukraine`s destiny!

Comments are closed.