Україна – обличчя:: Соціологія:

 

Володимир Кухар

Напередодні Дня незалежності хочеться ще раз подивитися на нас, які ми є. Обговорення у Фейсбуку показують, що уявлення наші про нашу країні часто далекі від дійсності. Видавати бажане за дійсне – видно, таки частина людської натури, а відтінків бажань багато.

Знайшов серед книжок ветерана багатьох політичних дискусій – збірку “Українське суспільство 1994-2001. Результати опитування громадської думки”. Книжка давня, але знакова, дозволяє багато явищ прослідкувати у розвитку.  Те, що проект виконувався Інститутом соціології НАН України (В.Ворона, Н.Паніна, Є.Головаха), фірмою Социс (М.Чурилов) та Фондом «Демократичні ініціативи» (І.Кучерів) та ще й “по-грантоїдськи” – на кошти Фонду Ч. С. Мотта, а не державним коштом чи на гроші олігархів, дає підстави довіряти результатам проекту.

Вже в процесі доповнив інформацію з книжки даними з інших паперових видань. Навряд чи зараз суттєво змінилася – від 2001 року ще й одне покоління не змінилося. А там, де технічний прогрес відчутно пішов вперед, нехай деякі цифри здадуться писаними у стилі ретро. Цікаві ці дані й тому, що вони відображають картину «справжньої» України – до інспірованих політиками розколів 2004 року та наступних демагогічних кампаній після мало не щорічних виборів. Виняток з книжок – дві таблиці з сайту Центру Разумкова, що стосуються мовного питання, яке, власне, великою мірою й умотивувало ось це звернення до соціології. Вони ж відображають ситуацію, ближчу до нашого часу. Зрештою, запрошую доповнювати картину свіжою соціологією чи й посперечатися про точність соціології як науки.

Претензій на вичерпність покриття основних усіх тем нема. Наприклад, тема патерналізму висвітлена лише дотично, а геополітичних орієнтацій – зовсім не висвітлена. Для часових рамок слід мати на увазі, що 1994 рік – прихід до влади Леоніда Кучми, а початок 2001 – касетний скандал. Рейтинги політиків не включені до підбірки, хоча було б цікаво подивитися, наприклад,  як рейтинг довіри до В.Ющенка одразу після його звільнення з посади Прем’єра у 2001 році сягнув 45%.

З таблиць наведені найбільш інформативні дані по доступних роках.

Українське суспільство 1994-2001. Результати опитування громадської думки. Київ, 2001.

Таблиця 3.

Як ви ставитеся до економічних перетворень в Україні, %?

1994 1997 2001
Потрібний повний перехід до ринку 30 20 21
Необхідні окремі зміни 21 24 29
Нам потрібно повернути економіку до того стану, в якому вона була до початку перебудови 31 38 33

5. Як ви ставитеся до передання у приватну власність (приватизації) землі?

1994 1997 2001
Скоріше негативно 27 30 36
Важко сказати 19 24 21
Скоріше позитивно 53 46 42

6. Як ви ставитесь до передання у приватну власнсть (приватизації) великих підприємств?

1994 1997 2001
Скоріше негативно 38 49 52
Важко сказати 34 32 30
Скоріше позитивно 25 19 18

14. Який рівень вашої довіри сусідам?

1994 1997 2001
Зовсім не довіряю 7 8 9
Скоріше не довіряю 13 14 13
Важко сказати 36 37 38
Скоріше довіряю 28 27 31
Цілком довіряю 13 13 9

15. Який рівень Вашої довіри співвітчизникам?

1994 1997 2001
Зовсім не довіряю 6 7 7
Скоріше не довіряю 13 11 12
Важко сказати 47 53 50
Скоріше довіряю 23 19 23
Цілком довіряю 7 10 7

25. Який рівень вашої довіри націоналістам?

1994 1997 2001
Зовсім не довіряю 50 55 46
Скоріше не довіряю 20 16 24
Важко сказати 20 24 24
Скоріше довіряю 5 4 4
Цілком довіряю 2 1 1

34. Членом якої з громадських чи політичних організацій ви є?

1994 1997 2001
Політична партія 1 0 2
Не належу до жодної з громадських або політичних організацій 82 88 84

37. Якою мірою вас цікавить політика?

1994 1997 2001
Зовсім не цікавить 27 29 24
Певною мірою 63 62 65
Дуже цікавить 10 9 10

38. Як ви думаєте, чи можуть сьогодні в Україні люди вільно висловлювати свої політичні погляди?

1994 1997 2001
Так 55 55 35
Важко відповісти 30 29 40
Ні 15 17 25

39. Чи є сьогодні в Україні політичні лідери, котрі могли б ефективно керувати країною?

1994 1997 2001
Ні 25 35 35
Не знаю 56 55 46
Є 19 10 19

40. Назвіть хто?

1994 1997 2001
Не відповіли 85 10 83
Є відповідь 15 90 18

41. Чи згодні ви з думкою, що кілька сильних керівників можуть зробити для країни більше, ніж усі закони та дискусії?

1994 1997 20011
Не згоден 17 16 16
Не знаю 42 39 36
Згоден 41 45 48

42. Чи потрібна, на вашу думку, Україні багатопартійна система?

1994 1997 2001
Так 36 29 27
Ні 30 36 43

50. Якою, на вашу думку, має бути роль президента України?

1994 1997 2001
Президент має бути головою уряду і брати на себе відповідальність за внутрішню і зовнішню політику (як у США) 53 60 59
Президент має поділяти владу з прем’єр-міністром, якого затверджує парламент (як у Франції) 10 7 11
Президент має бути головою держави, «символом нації» без владних повноважень, які покладаються на прем’єр-міністра, обраного парламентом (як в Італії та ФРН) 5 5 6
Президент Україні зовсім не потрібен 7 5 6
Важко відповісти 25 24 18

70. Як ви вважаєте, яке із наведених нижче висловлювань найбільше відповідає ситуації, що склалася?

1999 2000 2001
Все не так і погано 3 4 5
Жити важко, але можна терпіти 34 39 38
Терпіти наше злиденне становище вже неможливо 55 50 50

71. Чи маєте ви близьких родичів за кордоном?

1995 1997 2001
Ні 46 52 43
Так, за кордоном колишнього СРСР 34 6 10
Так, в Росії 18 33 40
Так, в іншій колишній республіці СРСР 2 8 10

170. Чи доводилось вам за останній рік стикатися з випадками дискримінації (порушення прав та інтересів) по відношенню до росіян?

1994 1997 2001
Так 9 7 10
Ні 86 92 89
Не відповіли 6 0 1

174-191. Я згоден допустити представників цієї національності в якості членів сім’ї, %.

1994 1998 2001
українців 65 80 77
росіян 47 56 52
білорусів 32 39 33
євреїв 13 14 11
циган 5 5 3
поляків 9 9 6
румунів 7 7 4
грузинів 7 7 4
турків 6 5 3
німців 9 9 6
американців 9 10 6
Українців, які мешкають в інших країнах - 19 14

192. Що, на вашу думку, краще – терпіти всілякі матеріальні труднощі заради збереження в країні порядку, миру та спокою або у випадках значного погіршення умов життя виходити на вулицю з протестом?

1994 1997 2001
Потрібно за будь-яку ціну зберігати порядок, мир та злагоду 44 29 27
Важко сказати 31 34 33
Потрібно активно протестувати проти постійного погіршення умов життя 23 37 40

207. Чи однієї національності ваші батьки?

1994 1997 2001
Так 81 83 80
Ні 19 17 20

209. Ваша рідна мова?

1994 1997 2001
Українська 62 62 60
Російська 35 35 38
Інша 3 3 2

210. Якою мовою ви спілкуєтесь в сім’ї?

1994 1997 2001
Тільки українською 37 38 37
Тільки російською 32 35 37
Іншою мовою 1 1 1
По-різному, залежно від обставин 29 27 26

 

Центр Разумкова. Яка мова для вас є рідною? 2006-2008.

http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=290

Трав. 2006 Чер. 2007 Жов. 2008
Українська 51.4 52.0 43.7
Російська 30.7 25.7 26.0
І українська, і російська 15.6 21.5 28.7
Інша мова 1.1 0.9 0.9
Важко відповісти 0.6 0.5 0.7

 

 

Якою мірою Ви згодні або не згодні з судженням, що російській мові необхідно надати статусу другої державної мови?

http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=242

Повністю незгодні Скоріше, незгодні Скоріше, згодні Повністю згодні Важко відповісти Не відповіли
24.0 11.9 21.7 34.5 7.5 0.3

Соціологічне опитування здійснювалося Київським міжнародним інститутом соціології та соціологічною службою Центру Разумкова. Польовий етап дослідження відбувався з 10 по 23 травня 2005 року, було опитано 11115 респондентів у 493 населених пунктах (в 306 — міських і 187 — сільських) в усіх областях, Києві та АР Крим. Теоретична похибка вибірки не перевищує 1,0% з імовірністю 0,95.

Політичний портрет України.Соціально-політична ситуація в Україні, весна 2001. Фонд Демократичні ініціативи, 2001.

Ст. 15 Громадянська самоідентифікація населення України.

Віднесли себе:

–          до населення району чи міста                30%

–          до населення регіону                                  9%

–          до населення України                                35%

–          до населення колишнього СРСР         18%

–          до населення Європи                                3%

–          до населення світу                                    6%

 

Украинское общество: от выборов до выборов. Социологический мониторинг 1994, 1998, 2002. Институт социологии академии наук. Под ред. Н. Паниной. Киев, 2002.

 

В какой степени вы владеете английским языком?

2002 г.

Не владею                       72,1%

Частично владею      24,5%

Свободно владею      1,6%

На каком языке (языках) вы преимущественно общаетесь с друзьями?

2002 г.

Только на украинском                          31,2

Только на русском                                 35,5

И на украинском, и на русском      32,9

На другом                                                  0,2

На каком языке (языках) вы преимущественно общаетесь в общественных местах?

2002 г.

Только на украинском                                   26,2

Только на русском                                          34,9

И на украинском, и на русском               38,4

На другом 0,3

Считаете ли вы необходимым придать русскому языку статус официального в Украине?

1998, 2002 гг.

Нет                                                37,0                 31,1

Трудно сказать                     15,3                 20,0

Да                                                47,6                 48,6

Какой язык, кроме украинского, необходимо обязательно изучать в школах?

2002 г.

Русский                   75,8

Английский         81,9

Другой                   13,9

На каком языке Вы чаще всего читаете газеты?

2002 г.

Преимущественно на украинском                          28,4

Преимущественно на русском                                 35,1

И на том, и на том                                                            34,7

На каком языке вы чаще всего смотрите телепередачи?

2002 г.

Преимущественно на украинском                         18,7

Преимущественно на русском                                23,4

И на том, и на том                                                          55,7

Определите в целом материальное состояние вашей семьи за последние 2-3 месяца.

2002 г.

Часто не имеем денег и еды – иногда нищенствуем                       3,1

Не хватает продуктов питания – иногда голодаем                        9,6

Хватает только на продукты питания                                                  49,3

Хватает в целом на проживание                                                                23,5

Хватает на все необходимое, но нам не до сбережений              11,6

Хватает на все необходимое, делаем сбережиния                         2,0

Живем в полном достатке                                                                            0,3

Какой уровень вашей компьютерной грамотности?

2002 г.

Не знаком с компьютером                                79,8

Имею работать, иногда пользуюсь             13,3

Постоянно использую в работе                    4,4

Пользуетесь ли вы Интернетом?

2002 г.

Не имею потребности                                                                80,7

Имею потребность, но не имею возможностей         13,0

Пользуюсь дома                                                                           1,1

Пользуюсь на работе                                                                2,6

Пользуюсь в Интернет-кафе                                                1,5

Какими услугами связи вы пользовались за последние 30 дней (отметьте все подходящие ответы)?

2002 г.

Пересылаю или получаю письма и открытки        25,1

Телефон обычный                                                                  64,3

Телефон мобильный                                                           5,6

Факс                                                                                              2,4

E-mail                                                                                          2,2

Интернет                                                                                  2,6

В какой степени вы гордитесь или не гордитесь тем, что являетесь гражданином Украины?

2002 г.

Совсем не горжусь                           6,6

Скорее не горжусь                           11,5

Трудно сказать                                 40,8

Скорее горжусь                                30,8

Очень горжусь                                 10,1

У вашего мужа (жены) такая же национальность, что и у вас?

2002 г.

Такая же                                62,1

Другая                                   17,0

Одинокий                             18,5

К какому вероисповеданию вы себя относите?

2002 г.

Православие                         74,9

Католицизм                         1,7

Греко-католицизм           7,7

Протестантизм                 1,1

Ислам                                    0,3

Иудаизм                              0,2

Другое                                 1,1

Не религиозный           12,7

Где вы родились?

2002 г.

В Украине                                                                 85,6

В России                                                                    9,7

В других республиках бывшего СССР     3,7

В других странах                                                0,8

Где вы проживаете сейчас?

1994, 2002 гг.

Киев                                                                                           5,0                   5,0

Город с населением свыше 250 тыс. чел.           27,1                 33,2

Небольшой город                                                            35,0                 29,6

Село                                                                                         32,3                 32,0

Абетка української політики. 2000-2001. Довідник. Київ, Смолоскип. Керівник авторського колективу М.Томенко. Видання здійснено за сприяння Фонду Фрідріха Еберта.

Таблиця N62.

Розподіл учнів денних навчальних закладів за мовами навчання.

1991/92 1995/96 1999/00
Україна
Українською мовою 49 58 67
Російською мовою 50 41 32
м.Київ
31 70 91
69 30 9

Таблиця N68.

Наукові кадри вищої кваліфікації.

1995 1998
Доктори наук 9759 10446
Кандидати наук 57610 59703
В тому числі мають вчене звання академіка 1613 1831

Мовна ситуація Києва: День сьогоднішній та прийдешній. Г. Залізняк, Л. Масенко. Київ, 2001.

Стор. 8.

Якою мовою ви спілкуєтесь у повсякденному житті?

Тільки російською                                               21,2

Переважно російською                                    31,2

СУМАРНО переважно російською              52,5

Рівною мірою укр та рос мовами               10,5

Переважно українською                                 4,3

СУМАРНО переважно українською          14,8

Інше                                                                            0,8

Стор. 23.

Мова повсякденного спілкування киян залежно від етнічного складу (%).

Національність Мова повсякденного спілкування
Російська Рівною мірою обидві мови Українська
Українці 44 37 19
Росіяни 84 14 2
Євреї 73 20 7
Інші 56 14 0

Стор. 24.

Мова повсякденного спілкування залежно від віку (%).

Національність Мова повсякденного спілкування
Російська Рівною мірою обидві мови Українська
До 30 років 65 28 6
31-40 років 53 31 15
41-60 років 45 35 18
За 60 років 53 30 17

Коментування вимкнено

 1. Олег Мельник коментує:

  Не весела статистика :(((((

 2. Олег Мельник коментує:

  Не весела статистика :((((

 3. V_kukhar коментує:

  Місцями дуже невесела. Де йдеться про економічні пріоритети – лівацтва забагато, ностальгії за часами “розвинутого соціалізму”…

 4. Dolly коментує:

  Sharp thinking! Thanks for the aneswr.